Systém NIDYON

Patentovaná stavební technologie vám otevírá dveře k efektivní výstavbě nízkoenergetických a pasivních rodinných domů. Díky unikátnímu konstrukčnímu systému můžete svůj domov vybudovat vlastními silami, zvolit si pouze realizaci hrubé stavby, nebo se rozhodnout pro kompletní řešení "na klíč". Jsme tady, abychom vám pomohli vytvořit útulný domov snů s výjimečnou energetickou účinností.


Výhody, které nabízíme:

RYCHLE, SNADNO A BEZPEČNĚ

Jedním z klíčových aspektů našeho vývoje a inovačních procesů je zajištění rychlosti konstrukce a jednoduchosti montáže, což jsou pro nás prioritní parametry. V našem přístupu k designu jsme proto integrovali konstrukční prvky a izolační materiály do jediného, efektivního komponentu. Tento prvek považujeme za vlajkovou loď naší produktové řady, neboť reprezentuje syntézu inovativnosti a funkčnosti, která je charakteristická pro naši firmu.

EKONOMICKY VÝHODNĚ

Aktuální zprávy potvrzují, že implementace systému Nidyon při výstavbě nových objektů vede k významné úspoře stavebních nákladů. Analýzy ukazují, že celkové výdaje spojené s realizací projektů využívajících tento inovativní systém jsou o 15 až 30 procent nižší ve srovnání s náklady tradičních stavebních metod, a to při zachování srovnatelné úrovně výkonnosti. Tento fakt nám nabízí nové perspektivy pro efektivitu a ekonomiku stavebních procesů.

EKOLOGIČNOST

Výrobní proces se distinguje jako nejpříznivější z hlediska ekologie na trhu, což je především zásluhou využívání oceli a expandovaného polystyrenu. Tyto materiály jsou vysoce recyklovatelné, což umožňuje snižování environmentálního dopadu našich výrobků a podporuje udržitelnost v průmyslovém sektoru.

STATICKÁ PEVNOST
A ODOLNOST

Produkty a služby jsou navrženy tak, aby poskytovaly výjimečnou seismickou odolnost, čímž zaručují ochranu osob a zajišťují strukturální stabilitu objektů i v případě zemětřesení. Společnost NIDYON přináší komplexní řešení pro seismickou odolnost staveb, zaručující bezpečnost a kontinuitu jejich provozu i v náročných podmínkách.

TEPELNÁ A AKUSTICKÁ IZOLACE

Díky pružné výrobní technologii je NIDYON schopen produkovat izolační panely, které splňují a překračují požadavky kvality třídy A4, což je standard pro pasivní domy. Panely jsou navrženy tak, aby expandovaný polystyren (EPS) byl konzistentně rozložen po celé ploše obvodového pláště budovy, čímž se účinně eliminuje riziko vzniku tepelných mostů. Systém NIDYON také poskytuje vynikající akustickou izolaci, což zaručuje optimální zvukové soukromí mezi jednotlivými byty a poskytuje obyvatelům klidné a tiché prostředí.

POŽÁRNÍ ODOLNOST

Systém NIDYON poskytuje vysokou úroveň požární odolnosti konstrukcí, což je zajištěno použitím vlastnoručně vyrobeného samozhášecího expandovaného polystyrenu, konkrétně typů EPS 150 a EPS 80. Tyto materiály výrazně zvyšují bezpečnost budov při vzniku požáru. Navíc, ocelové kotvy jsou efektivně chráněny a izolovány od betonových prvků, což představuje spolehlivou bariéru proti pronikání a šíření plamenů. Díky těmto opatřením se stavební řešení vyznačují vynikajícími požárně bezpečnostními vlastnostmi.